FANDOM


Nostoväki on rauhanoloissa asepalveluksen suorittaneita, reservissä olleita, mutta iän vuoksi (50/60v) nostoväkeen siirrettyjä.

Nostoväki jaetaan kolmeen luokkaan, siten että

  • I luokkaan kuuluvat ne asevelvolliset, joiden reservissäoloaika on päättynyt;
  • II luokkaan ne, jotka ovat olleet kutsunnan alaisia, mutta jotka ovat vapautetut rauhan aikana palvelemasta vakinaisessa väessä; sekä
  • III luokkaan ne asevelvolliset, jotka eivät vielä ole olleet kutsunnassa, ne, jotka ovat velvoitetut saapumaan uudelleen tarkastettaviksi ja ne, jotka ovat saaneet vakinaiseen palvelukseen astumisen lykkäystä tai edelleenpalvalemisen lykkäystä.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki