FANDOM


Nostoväki on rauhanoloissa asepalveluksen suorittaneita, reservissä olleita, mutta iän vuoksi (50/60v) nostoväkeen siirrettyjä.

Nostoväki jaetaan kolmeen luokkaan, siten että

  • I luokkaan kuuluvat ne asevelvolliset, joiden reservissäoloaika on päättynyt;
  • II luokkaan ne, jotka ovat olleet kutsunnan alaisia, mutta jotka ovat vapautetut rauhan aikana palvelemasta vakinaisessa väessä; sekä
  • III luokkaan ne asevelvolliset, jotka eivät vielä ole olleet kutsunnassa, ne, jotka ovat velvoitetut saapumaan uudelleen tarkastettaviksi ja ne, jotka ovat saaneet vakinaiseen palvelukseen astumisen lykkäystä tai edelleenpalvalemisen lykkäystä.